جستجوی هم تیمی

user_image

1381dorsa

درسا روحبخش

سن بازیکن : 20

تعداد بازی های انجام شده : 23

چند هم تیمی خانم ترجیحا هم سن و سال باشن و محدوده ی غرب تهران باشن
user_image

ESCAPE FATHER

نورسادات

سن بازیکن : 20

تعداد بازی های انجام شده : 50

تیم اسکیپ فادر به چند هم تیمی خانم یا آقا با تجربه حداقل 20 اسکیپ نیازمند است...
user_image

ali taheri

علی طاهری پور

سن بازیکن : 27

تعداد بازی های انجام شده : 70

پسر سن بالای 22 باهوش